Zespół

adw. Daria Gorzkiewicz

Partner Zarządzający

Adwokat Daria Gorzkiewicz jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji UW. Odbyła aplikację adwokacką w Izbie Adwokackiej w Warszawie i w roku 2010 uzyskała tytuł adwokata.

Specjalizuje się w prawie handlowym - prowadząc m.in. pełną obsługa podmiotów gospodarczych, sprawy rejestrowe (KRS), windykację sądową a także w prawie rodzinnym - reprezentując Klientów w sprawach o rozwód, podział majątku, alimenty, kontakty w dziećmi. W obszarze jej zainteresowania zawodowego znajdują się również tzw. sprawy frankowe – zastępuje klientów w licznych sporach z bankami dotyczących umów kredytowych w walucie CHF; zajmuje się też sprawami karnymi.

Jest autorką publikacji z zakresu prawa karnego w prasie fachowej oraz bloga poświęconego zagadnieniom prawa spółek: www.praktyczneprawospolek.blogspot.com 

Włada biegle językiem angielskim. Porozumiewa się również w języku francuskim.

adw. Przemysław Buczkowski

Partner Zarządzający

Adwokat Przemysław Buczkowski ukończył Wydział Prawa Wyższej Szkoły Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego w Warszawie (obecna nazwa Uczelnia Łazarskiego) i nadal jest związany ze środowiskiem akademickim, pełniąc funkcję Asystenta w Katedrze Prawa Cywilnego. Jest cenionym nauczycielem akademickim w dziedzinie prawa cywilnego i handlowego, prowadzi również liczne szkolenia dotyczące zagadnień prawa dla przedsiębiorców. Odbył aplikację adwokacką w Izbie Adwokackiej w Warszawie i z wynikiem pozytywnym złożył egzamin adwokacki uzyskując tytuł adwokata. Jest autorem publikacji w zakresie prawa cywilnego w prasie fachowej, m.in. w Przeglądzie Prawa Handlowego. Specjalizuje się w prawie cywilnym ze szczególnym uwzględnieniem prawa działalności deweloperskiej i prawa obrotu nieruchomościami, prawie rodzinnym, prawie umów, prawie autorskim, prawie karnym, prawie handlowym. Włada biegle językiem angielskim. Porozumiewa się również w języku francuskim.