Zespół

adw. Daria Gorzkiewicz

Partner Zarządzający

Adwokat Daria Gorzkiewicz jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji UW. Odbyła aplikację adwokacką w Izbie Adwokackiej w Warszawie i z wynikiem pozytywnym złożyła egzamin adwokacki uzyskując tytuł Adwokata. Specjalizuje się w prawie karnym, karnym skarbowym, prawie handlowym i cywilnym. Ma za sobą bogate doświadczenia w obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych zdobyte podczas wieloletniej pracy zawodowej, obejmujące zagadnienia prawa spółek handlowych, postępowania rejestrowego, prawa pracy, prawa podatkowego. Brała udział w wielu negocjacjach w zakresie dużych przedsięwzięć inwestycyjnych, w tym w sprawach nieruchomości, obsługiwała procedurę tworzenia wielu spółek i fundacji, wdrażała wewnętrzne procedury w firmach, z powodzeniem uczestniczyła jako pełnomocnik w licznych postępowaniach sądowych. Jest autorką publikacji z zakresu prawa karnego w prasie fachowej. Włada biegle językiem angielskim. Porozumiewa się również w języku francuskim.

adw. Przemysław Buczkowski

Partner Zarządzający

Adwokat Przemysław Buczkowski ukończył Wydział Prawa Wyższej Szkoły Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego w Warszawie (obecna nazwa Uczelnia Łazarskiego) i nadal jest związany ze środowiskiem akademickim, pełniąc funkcję Asystenta w Katedrze Prawa Cywilnego. Jest cenionym nauczycielem akademickim w dziedzinie prawa cywilnego i handlowego, prowadzi również liczne szkolenia dotyczące zagadnień prawa dla przedsiębiorców. Odbył aplikację adwokacką w Izbie Adwokackiej w Warszawie i z wynikiem pozytywnym złożył egzamin adwokacki uzyskując tytuł adwokata. Jest autorem publikacji w zakresie prawa cywilnego w prasie fachowej, m.in. w Przeglądzie Prawa Handlowego. Specjalizuje się w prawie cywilnym ze szczególnym uwzględnieniem prawa działalności deweloperskiej i prawa obrotu nieruchomościami, prawie rodzinnym, prawie umów, prawie autorskim, prawie karnym, prawie handlowym. Włada biegle językiem angielskim. Porozumiewa się również w języku francuskim.