Strona główna

Spółka Partnerska „Gorzkiewicz & Buczkowski Adwokaci” powstała w celu świadczenia najwyższej jakości usług prawnych dla osób fizycznych oraz podmiotów gospodarczych. Działamy wedle zasad, które wytyczają nam cele i sposób ich realizacji.

Wierzymy, że zaufanie pomiędzy Klientem a Adwokatem jest podstawą przy świadczeniu pomocy prawnej, dlatego nasze relacje z Klientami opieramy na uczciwości, wzajemnym szacunku i jak najlepszej komunikacji.

Mając na względzie szczególny charakter świadczonych usług prawnych w ramach praktyki adwokackiej przywiązujemy w swojej działalności wyjątkową wagę do zapewnienia Klientowi pełnego bezpieczeństwa i świadomości, że wszelkie przekazane nam informacje pozostaną bezwzględnie poufne zarówno w trakcie świadczenia pomocy prawnej, jak i po ustaniu wiążącego nas z Klientem stosunku prawnego.

Jesteśmy głęboko przekonani, że zapewnienie Klientom profesjonalnej obsługi prawnej nie byłoby możliwe, bez najwyższej staranności leżącej u podstaw każdej czynności przedsiębranej w zakresie działalności Kancelarii. Z tego względu naszą pracę cechuje profesjonalizm i pełne zaangażowanie w każdym aspekcie jej wykonywania.

Hołdując wieloletniemu dorobkowi Adwokatury w naszej pracy kierujemy się wypracowanymi zasadami wykonywania zawodu Adwokata z uwzględnieniem zasad etyki i godności zawodu wierząc, że wykonując zawód zaufania publicznego spoczywają na nas szczególne obowiązki moralne.

doświadczony adwokat, porady, prawne, obsuga przedsiębiorców, obrońca, sąd, adwokatura, kancelaria prawna Warszawa, adwokat,  lawyer, prawo, rozwód, pomoc, prawna, adwokata, kancelaria, adwokacka, Warszawa, mecenas, prawnik, usługi, prawnicze, barrister, lawyer, prawo, rozwód, pomoc, prawna, adwokata, obsuga przedsiębiorców,  kancelaria prawna Warszawa