Przedsiębiorcy

Kancelaria świadczy usługi w zakresie doradztwa prawnego, reprezentacji przed sądami, urzędami i innymi instytucjami państwowymi, opiniowania dokumentów, sporządzania umów, uchwał i innych aktów, udział w negocjacjach, windykacji przesądowej i sądowej, m.in. w następujących dziedzinach.

 

1. prawo karne, karne skarbowe, prawo wykroczeń, prawo karne gospodarcze, w tym odpowiedzialnością karna członków organów osób prawnych i odpowiedzialnością podmiotów zbiorowych

 

2. prawo cywilne w tymprawo własności intelektualnej, prawo wekslowe, prawo działalności deweloperskiej

 

3. prawo handlowe

 • sporządzanie i opiniowanie umów spółek
 • rejestracja spółek cywilnych i spółek prawa handlowego
 • rejestracja zmian w spółkach (zmiany w składzie organów, zmiany w zakresie wspólników, zmiany umów i statutów)
 • sporządzanie aktów wewnętrznych w spółkach
 • formalno-prawna organizacja Walnych Zgromadzeń oraz Zgromadzeń Wspólników
 • opracowywanie dokumentów w związku z likwidacją lub rozwiązaniem spółek 

4. prawo upadłościowe i naprawcze

 • reprezentacja dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości
 • reprezentacja upadłego w postępowaniu upadłościowym
 • reprezentacja wierzyciela w postępowaniu upadłościowym

5. prawo pracy

 • reprezentacja Klienta przed sądami pracy
 • sporządzanie i opiniowanie umów o pracę, umów zlecenia, kontraktów managerskich,
 • doradztwo w zakresie sporów z pracownikami w sprawach dotyczących między innymi: Wynagrodzenia, nawiązania i rozwiązania stosunku pracy, urlopów pracowniczych, odpowiedzialności materialnej pracowników, ustalenia istnienia stosunku pracy, uprawnień pracowniczych.

Oferujemy bieżącą obsługę prawną zarówno w systemie miesięcznych rozliczeń ryczałtowych, jak również w oparciu o czas pracy wykonanej dla Klienta w systemie płatności godzinowej. Na życzenie Klienta, w miarę możliwości przedstawiamy wstępną kalkulację przewidywanego wynagrodzenia. W przypadku zastępstwa procesowego honorarium ustalane jest indywidualnie w zależności od rodzaju sprawy, jej stopnia skomplikowania oraz czasochłonności pracy. W celu ustalenia szczegółów prosimy o kontakt.