Logo

Adwokatura Polska
Twórcze myślenie, to przełamywanie utartych schematów, by spojrzeć na sprawy z różnych punktów widzenia. Edward de Bono

Kontakt

Dane kontaktowe

Kontakt:

 

Tel. 22 397 73 73

 

adw. Przemysław Buczkowski

tel. 510 070 082

 

adw. Daria Gorzkiewicz

tel. 506 077 001

 

Email:

 

kancelaria@gbadwokaci.pl

d.gorzkiewicz@gbadwokaci.pl

p.buczkowski@gbadwokaci.pl

Dane rejestrowe

"Gorzkiewicz & Buczkowski Adwokaci" spółka partnerska

 

NIP: 5213583761

 

REGON: 142641884

 

Wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st.Warszawy XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000368583

 

Nr konta bankowego:

BZ WBK S.A. 97 1090 1014 0000 0001 1497 5682

Dane adresowe

 "Gorzkiewicz & Buczkowski Adwokaci" spółka partnerska

 

ul. Rolna 195

 

02-729 Warszawa