Pomoc "frankowiczom"

Informujemy, że nowością w ofercie naszej Kancelarii jest pomoc konsumentom w zakresie sporów z bankami dotyczących umów kredytowych w walucie obcej.

Zapewniamy Klientom zarówno wstępne konsultacje polegające na analizie możliwości wystąpienia z roszczeniami wobec banków, jak również kompleksową obsługę w sprawach dotyczących między innymi "odfrankowania" umów kredytowych, bezskuteczności postanowień ubezpieczenia niskiego wkładu własnego, stwierdzenia nieważności umów frankowych, a także sprawach tzw. polisolokat.

Zespołem specjalizującym się w sprawach bankowych kieruje w Kancelarii adw. Daria Gorzkiewicz.

 

Serdecznie zapraszamy!

Powrót do listy