Artykuł adw. Darii Gorzkiewicz w kwartalniku Business & Lifestyle

Z przyjemnością informujemy, że adw. Daria Gorzkiewicz rozpoczęła współpracę z kwartalnikiem Business & Lifestyle, jako specjalista z zakresu prawa i podatków. W załączniku prezentujemy treść artykułu.

Powrót do listy